KBT för sömnproblem

Det här med sömn är högst individuellt, och vad man anser vara ”en god natts sömn” skiftar från en individ till en annan likväl som det kan skifta hos en individ då man under olika perioder av sitt liv får mer eller mindre svårigheter med sin sömn.

Vem drabbas och varför?
Sömnproblem är ett vanligt problem bland många människor oavsett ålder, kön, yrke etcetera. Anledningarna kan vara många, och det finns många olika sätt att få hjälp med sina sömnproblem idag. Vad som räknas som sömnproblem är en högst individuell upplevelse, och vad man anser vara problematiskt skiftar beroende av vem man frågar. För många blir sömnproblemen en ond cirkel, där man efter ett tag ställer in sig själv och sin kropp på att inte kunna sova ordentligt av ren vana. Om man befinner sig i ett sådant läge är KBT en mycket bra lösning, då KBT hjälper dig att förändra ditt beteende i nuet.

KBT kan vara lösningen
Man menar att sömnproblem är en subjektiv upplevelse, och att en person som menar sig ha problem med sömnen helt enkelt har det. Det finns således inte några av samhället bestämda måttstockar man ska hålla sig efter, utan alla som känner att man har problem med sömnen kan söka hjälp. På http://www.kognio.se/ kan du finna bra information om KBT i allmänhet och Kognio erbjuder även KBT- utbildning till personal som är intresserad av psykoterapeutiska uppgifter.

Vad är KBT?
KBT är en bevisat mycket framgångsrik terapiform där terapeuten och klienten tillsammans arbetar för att förändra klientens beteende/tankar till det bättre. Man tar fasta på de delar av klientens liv som känns primära att förändra för att klienten ska kunna må så bra som möjligt. KBT är en form av hjälp som man kan använda sig av för att bota exempelvis fobier, höja självförtroendet, eller för att leva ett mindre destruktivt liv. Det används även vid exempelvis viktnedgång, då KBT kan sättas in i samband med ändrad livsstil.

Hur går det till?
Först går man igenom hur många timmar individen sover per natt. Vidare läggs fokus på var problemet ligger. Det brukar främst handla om att man antingen har problem med insomning, eller att man vaknar mitt i natten och därefter inte kan somna om. Man får sedan i uppgift att utvärdera sin egen sömn genom att schemalägga hur mycket man sover, hur man mår, när man vaknar/hur lång tid det tar att somna och så vidare. Sedan arbetar man tillsammans med terapeuten för att göra det bättre utifrån ens egen utvärdering.

Kommentera