Sömnproblem

Sömnproblem är mycket vanligare än vad man tror och nästan var tredje person lider av någon form av sömnproblem där nästan var tionde person har extremt svåra sömnproblem som behöver behandling. Anledningarna till sömnproblem är väldigt många och sträcker sig från stress i vardagen till skador eller helt enkelt ens livsstil. Sömnproblem är som vanligast bland studenter och yngre vuxna som precis påbörjat sina nya liv med allt vad det innebär. Samtidigt är det även dessa som kräver mest sömn vilket kan påverka en hel del och skapa problem i vardagen.

Även om många och till och med de flesta någon gång i livet har sömnproblem så varar dessa oftast inte mer än i några dagar då man helt enkelt vet vad orsakerna är, men för den som i flera veckor eller till och med månader har problem med sömnen så är det dags att söka vård. Vård för sömnproblem kan vara allt från sömntabletter under en viss period till terapi för att lösa det hela. Orsakerna är som sagt många och i vissa fall väldigt diffusa.

En generell bra regel är att mat, motion och en bra rutin ger god sömn, något som många kan ha problem med. I alla fall gällande rutinen för sömn. Att dricka kaffe före sömnen eller under en längre tid gå och lägga sig på olika tider kan ha en stark inverkan på hur ens sömnproblem artar sig. Vidare så kan stress eller nervositet också skada ens sömn väldigt mycket då man istället för att sova ligger och uppe och tänker igenom ens vardag, ibland i flera timmar. Sömnproblem i sig är ingenting farligt i smärre intervaller men det kan påverka ens vardag väldigt mycket kan under längre tider leda till en del problem såsom depression och hjärtproblem.

Kommentera